FŐOLDAL
TÖRTÉNETEPLÉBÁNIASzent Miklós Templom
Tápiószecső
MÁRIA LÉGIÓ


GALÉRIA

HIRDETÉSEK

ELÉRHETŐSÉG
   
VIDEÓ

Rounded Rectangle
                                           

Szeretettel köszöntjük a Tápiószecsői Római Katolikus Szent Miklós Templom honlapján.
A világgal tudatni szeretnénk, hogy létezik településünk! ;-)

A honlap azért készült, hogy az ország bármely táján élő ember megismerhesse egyházközségünket.

Ha bármilyen kérdése, kérése, jó gondolata van, keressen bennünket. Egyházközségi teendőkkel kapcsolatban forduljon hozzánk telefonon,
e-mail címünkön, illetve személyesen.

Köszönjük, hogy meglátogatta a honlapunkat, látogasson meg bennünket
 máskor is!

LELKI KAPASZKODÓ:

„A pénz okos embernek: zsebben ülő szolga. Az oktalan embernek: zsebben ülő úr.” – talán ismerik már többen Gárdonyi Géza idézetét. A szolga itt egy alárendelt szerepben van jelen, az úr pedig felénk rendelt. Mi döntünk, hogy a pénz, mint egy hasznos szolga lesz jelen életünkben, ami segíthet minket nemes céljaink elérésében vagy mint egy úr, aki irányítja akaratunk és végül rabságban élhetjük le életünket, miközben hamis istennek szolgálunk.

Jövőbeni programok:

Egyházközségünk idén is szervez gyalogos zarándoklatot Máriabesnyőre augusztus 17-én, szombaton, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket. Az előző évhez hasonlóan, augusztus 26-30 között napközis tábort szervezünk a gyerekek számára. Jelentkezni a jelentkezési lap visszahozásával lehet. A tábor térítésmentes, de jelentkezéshez kötött. Templomunk búcsújára szeretnénk a kialakított Szűz Mária Kegyhelyek kerítésünket felújítani, mely a fal javítását és újrafestését jelenti. Erre egy kis társadalmi munkát szeretnénk augusztus 31-én és szeptember 07-én. Tegyünk tanúságot róla, hogy a miénk! Jöjjetek el! Legyünk és tegyünk együtt!

EGYHÁZKÖZSÉGI APOSTOL

A Kolosszei levél szerint életünk Istenben van elrejtve. Az anyagiak által kínált hamis biztonság csak felszín, kipukkanó szappanbuborék. Földi javaink elavulnak, elpazaroljuk, vagy éppen egy szerencsétlen pereskedés után elveszítjük azokat. A fogyasztás mókuskerekében nem tudunk megállni, egészségünk a sok gürcöléstől, gyűjtéstől odalesz, és elfelejtettünk emberként élni. Illúziónk szertefoszlik. Isten nélkül nem találtuk meg a boldogságot. Sem itt a földön, sem odaát. A megoldást Jézus adja: ha kiegyensúlyozott lelkű emberként szeretnénk élni, fogjuk meg a munka végét, de tekintetünket mindig Istenre szegezve. „Túl későn szerettelek, mindig ősi és mindig új Szépség, későn szerettelek. Bennem voltál, és én kifele néztem, téged kerestelek, és amilyen nyomorult voltam teremtmények után vágyakoztam, fogva tartottak kezed gyönyörű alkotásai.” (Szent Ágoston: Vallomások). Ami szívemet fogva tartja nem más, mint Isten teremtményei utáni rendetlen vágyakozás. A szívünk képes arra, hogy sok dolgot, és embert szeressen (Isten, szülők, gyermekek, barátok), de csak egyet szerethet mindenekfelett. Ha Istent szeretem mindenekfelett, olyan mintha nagyítót használnék. A nap sugarai, akár a különböző emberek iránti szeretetünk, egybe gyűlnek a lencsében és megsokszorozódva áradnak tovább. Ha Istent szeretjük először, mások és a világ iránti szeretetünk így megsokszorozódik!

A Boldogságos Szűz Mária (1.rész)

Tekintettel arra, hogy augusztus hónapban egy jelentős Mária ünnepre készülünk, lelkünket hangolva erre, a Szent Szűz életét és vele kapcsolatos eseményeket, érdekességeket elevenítenénk fel. Szülei Szent Anna és Joachim voltak, akikről említést az újszövetségi könyvekben nem, de egy 2. századi apokrif könyben találhatunk. Jézus nagyszüleinek tisztelete egész későn, a 14. század körül kezdett elterjedni. Az ószövetségi könyvek már tesznek utalást Máriára „Ezért az Úr maga ad majd nektek jelet. Íme, a szűz fogan, és fiút szül, s nevét Emmánuelnek fogja hívni.” (Iz 7,14) Mária legszembetűnőbb különbözősége tőlünk, hogy mentes volt az áteredő bűn terhétől, ahogy Lukács evangéliumában is hallhatjuk, miképpen az angyal megszólítja őt „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.” Ő az erények mintaképe, szabad akaratával mond igent Isten üdvözítő tervére (Lk 1,38), mondhatott volna nemet is…de Mária egész életére az alázatosság jellemző az isteni akarattal szemben. Szokták is Mária IGENjét Éva, az első nő NEMjével párhuzamba állítani. Azt a törést, amit Éva engedetlensége okozott, a Mária engedelmességéből fakadó igen meggyógyítja, hiszen így születhetett meg emberként a Földre a Megváltó. Máriát tiszteljük. Ez teljesen más természetű, mint az imádás, amit az Atya, Fiú és Szentlélek iránt tanúsítunk. Ő a mi szószólónk Fiánál, a biztos remény és vígasztalás nekünk embereknek, nagy ajándék Égi Édesanyánk, aki jelenlétével, életével, csodáival közelebb visz minket Jézus Krisztushoz.

H I R D E T É S - 2019. augusztus 5. - 2019. augusztus 11.
 • Szentmisék, miseszándékok:
  augusztus 7. Szerda  18:00 :

  augusztus 8. Csütörtök  18:00 :

  augusztus 10. Szombat  17:00 :

  augusztus 11. Vasárnap 11:00 : +László Sándorné Szülőkért és három leányukért
             18:00 ("Mocorgós" szentmise)MISEREND:

Szerda          :    18.00

Csütörtök    :    18.00

Szombat   :    17.00

Vasárnap  :      11.00


Római Katolikus Szent Miklós Templom 
2251 Tápiószecső, Templom tér 6.
Email: tapioszecsotemplom@gmail.com