FŐOLDAL
TÖRTÉNETEPLÉBÁNIASzent Miklós Templom
Tápiószecső
MÁRIA LÉGIÓA MÁRIA LÉGIÓ
GALÉRIA

HIRDETÉSEK

ELÉRHETŐSÉG
   
VIDEÓ

Rounded Rectangle

                                        

MÁRIA LÉGIÓ
/ LEGIO MARIAE /

Alpítója, Frank Duff (Dublin, 1921) 1980. november 7-én bekövetkezett haláláig hűségesen irányította a világszerte elterjedt Mária Légiót.

II. János Pál pápa 1982. október 30-án köszöntötte a Mária Légiót.

"Hivatástok: kovász lenni. A Ti világi hivatástok, hogy Isten népének kovásza legyetek, összekötő kapcsot alkossatok a papság és a hívek között. A hit és a szeretet jegyében szívből jövő apostoli áldásomat adom Rátok" - fejezte be köszöntését II. János Pál pápa.

Magyarországon 1989-ben alakult meg az első praesidium. Ma már Régia rangjára emelkedett, melyhez számtalan CÚRIA tartozik, a Cúriákhoz pedig több száz praesidium.

Tápiószecsőn a Megyés Püspök és a helyi plébános engedélyével 1999. március 4-én alakult meg a Mária Légió-praesidium, amely a Segítő Szűzanya nevét viseli. Tizennyolcan tették le a fogadalmat, és körülbelül 80-90 háttérimádkozó van egyházközségünkben.

A háttérimádkozók imáikkal segítik eredményes munkájukban a fogadalomtételes aktív tagokat. Aktív tagoknak heti összejövetelük van a plébánián, amelyen a részvétel pontos megjelenéssel kötelezõ.

Főbb tevékenységünk a plébánossal szoros egységben végzett egyházközségi munka és a lelkipásztori kötelezettségekben való részvétel.

Ellátják a templom körüli feladatokat, szentségimádási órákat, keresztutat, litániákat végeznek. Mossák, vasalják a miseruhákat, terítőket.

Elvégzik a templom díszítését és takarítását. Az irodai munkálatokban segítenek a plébánosnak.
Jelen vannak minden ünnepi megmozduláson /szentáldozás,bérmálkozás,körmenetek,lelkigyakorlatok,ifjusági találkozók/.

Betegeket látogatnak, felkínálják segítségüket, hogy szentségekhez járulást és a betegek szenségét magukhoz tudják venni. Imádkoznak azért, hogy az egyháztól eltávolodók visszataláljanak Jézus Krisztushoz. A Máriabesnyői lekigyakorlatos házban rendszeresen lelkigyakorlaton vesznek részt.

Zarándokutakat szerveznek bel- és külfölre /Fatima,Lourdes, Csíksomlyó, Mariazell, Medugorje/.

"Jézussal és Máriával dolgozz és imádkozz, Máriával leld meg nyugalmadat!"